Sản phẩm dịch vụ Bảng giá

hoặc
Nước đến Mã vùngGiá (đồng/phút)
đã có VAT
Canada 1600 495
China - Fixed 86 585
U.K. - Fixed 44 257
New Zealand - Fixed 64 394
U.S.A. 1 495
France - Fixed 33 591
Germany - Fixed 49 591
South Korea - Fixed 82 600
India - Fixed 91 623
Thailand - Fixed 66 639
Taiwan - Fixed 886 696
Malaysia - Fixed 60 717
Australia - Fixed 61 763
Singapore - Fixed 65 1.840
Worldfone
LiveChat