Câu hỏi thường gặp

Cách bấm dấu phẩy "," hoặc chữ "p" trong khi gọi điện thoại

Câu hỏi: Cách bấm dấu phẩy "," hoặc chữ "p" trong khi gọi điện thoại
Trả lời:

 Đối với các dòng điện thoại smartphone :

IPhone : nhấn và giữ phím * trong 3 giây.

Các dòng máy Android :  bấm Menu/ chọn Auto pause.

Đối với các dòng điện thoại bình thường :

Nhấn và giữ phím # hoặc * trong 3 giây.

Riêng Nokia thì nhấn phím " * " 3 lần liên tục. 

Đối với dòng điện thoại có bàn phím Qwerty:

Bấm chử "p". 

Câu hỏi khác

Worldfone
LiveChat